top of page
ToTheSea-75 (1).jpg
Vale (BW) logo.JPG
Splatch-5.png
ToTheSea-59 (1).jpg

PENARTH OUTDOOR ARTS FESTIVAL

We are delighted to announce that Penarth Outdoor Arts Festival will be returning in 2024! 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Gŵyl y Celfyddydau Awyr Agored Penarth yn dychwelyd yn 2024! 

 

With extra pazaz and some surprises up our sleeves  With huge thanks to Arts Council Wales for Create funding and to The Vale of Glamorgan Events Team for their ongoing support. There will be loads of ways to get involved with the festival over the summer. 

 

Gyda mwy o lewyrch ac ambell syrpréis yn eich aros  Diolch enfawr i Gyngor Celfyddydau Cymru am gyllid Creu ac i Dîm Digwyddiadau Bro Morgannwg am eu cefnogaeth barhaus. Gallwch gymryd rhan yn yr ŵyl dros yr haf mewn sawl ffordd. 

ToTheSea-72.jpg

TO THE SEA - A RISING TIDE

12

THURSDAY

13

FRIDAY

14

SATURDAY

15


SUNDAY

SEPTEMBER 2024

bottom of page